Phan Xuân Sinh

Tác giả và tác phẩm

  • Trang

  • Thư viện

Archive for Tháng Tư 8th, 2011

GỢI TÌNH

Posted by phanxuansinh trên Tháng Tư 8, 2011

GỢI TÌNH

qua vườn còn dấu chân ai

in trên lối nhỏ đượm vài chút hương

như là em trên chặng đường

bước đi hối hả sợ vương mây trời

để quên rớt lại tiếng cười

cho ta mò lượm ướp lời vào thơ

mà sao em cứ giả vờ

để thơ ta mãi dật dờ lượn quanh

vô tình hay em cố quên

để vần thơ rụng trước thềm chửa hay

chỉ cần em ngửa đôi tay

là thơ ta chất thêm đầy hồn em

Sài Gòn, 15-12-74

Posted in THƠ MỚI | Leave a Comment »