Phan Xuân Sinh

Tác giả và tác phẩm

  • Trang

  • Thư viện

Archive for Tháng Sáu 24th, 2009

PHAN XUÂN SINH, Phạm Thái cô đơn giữa thời đại chúng ta

Posted by phanxuansinh trên Tháng Sáu 24, 2009

PHAN XUÂN SINH, Phạm Thái cô đơn giữa thời đại chúng ta
» Tác giả: Tuệ Chương Hoàng Long Hải

1. PHAN XUÂN SINH, Phạm Thái cô đơn giữa thời đại chúng ta

Các nhà phê bình văn học, thường khi phân tích, phê bình sự nghiệp một tác giả, ngoài việc đào sâu về mặt học vấn tư tưởng cũng như cuộc đời của văn thi gia, họ còn nghiên cứu một vấn đề quan trọng khác là hoàn cảnh gia đình, xã hội để biết thêm những nét tương quan giữa con người và xã hội rất thường có tác động sâu sắc đến tâm lý, tư tưởng cũng như hành trạng văn thi nhân…

Đọc tiếp »

Posted in Nhận Xét và Phê Bình | Leave a Comment »